Blog energie

Zonnepanelencontract: Berekening kWh & Variabele Tarieven

Een dynamisch contract met betrekking tot zonnepanelen is meestal gebaseerd op netto energieverbruik. Dit betekent dat de hoeveelheid elektriciteit die je van het elektriciteitsnet afneemt wordt verminderd met de elektriciteit die je opwekt met je zonnepanelen.

Om de kilowattuur (kWh) te berekenen met een dynamisch contract en zonnepanelen, zijn er een paar stappen die je moet volgen:

Dynamisch energie

  1. Opwekking van zonnepanelen: Meet de hoeveelheid elektriciteit die wordt opgewekt door je zonnepanelen. Dit kan worden gedaan met behulp van een elektriciteitsmeter die specifiek is voor de zonnepanelen. Dit registreert de totale opgewekte energie in kWh.
  2. Elektriciteitsafname van het net: Meet de hoeveelheid elektriciteit die je van het elektriciteitsnet afneemt. Dit kan worden gedaan met behulp van de elektriciteitsmeter van je woning, die zowel de import- als de exportenergie kan meten.
  3. Netto verbruik: Trek de elektriciteitsopwekking van de zonnepanelen af van de elektriciteitsafname van het net. Als je bijvoorbeeld 500 kWh elektriciteit hebt opgewekt met je zonnepanelen en 400 kWh van het net hebt afgenomen, is het netto verbruik 400 kWh – 500 kWh = -100 kWh. Een negatieve waarde betekent dat je meer elektriciteit hebt opgewekt dan je hebt verbruikt, wat kan resulteren in een tegoed op je energierekening.
  4. Tarieven en facturering: Raadpleeg je energieleverancier voor de specifieke tarieven en factureringsregels die van toepassing zijn op je dynamische contract. Afhankelijk van het beleid van je leverancier kunnen ze het netto verbruik gebruiken om je energiekosten te berekenen. Als je een tegoed hebt, kan dit worden verrekend met toekomstige facturen of worden terugbetaald.
Dynamisch

Het is belangrijk om op te merken dat de exacte berekeningsmethode kan variëren afhankelijk van je energieleverancier en de voorwaarden van je contract. Daarom is het raadzaam om contact op te nemen met je energieleverancier voor specifieke informatie over de berekening van de kWh met betrekking tot je dynamische contract en zonnepanelen.

Dynamisch contract en zonnepanelen

Bij een dynamisch contract met zonnepanelen kan de berekening van de kilowattuur (kWh) ook afhangen van andere factoren, zoals het tijdstip waarop de elektriciteit wordt opgewekt en verbruikt. In sommige gevallen kan er gebruik worden gemaakt van variabele tarieven op basis van de vraag en het aanbod van elektriciteit op de energiemarkt.

Hier zijn enkele extra aspecten die mogelijk van invloed zijn op de berekening van de kWh met een dynamisch contract en zonnepanelen:

  1. Tijd van de dag: Sommige dynamische contracten hanteren verschillende tarieven op basis van het tijdstip van de dag. Dit wordt vaak “tijd-gebaseerde tarifering” genoemd. In dergelijke gevallen kan de kWh-berekening variëren, afhankelijk van het tijdstip waarop je elektriciteit verbruikt of opwekt. Over het algemeen gelden er hogere tarieven tijdens piekuren en lagere tarieven tijdens daluren.
  2. Terugleveringstarieven: Als je meer elektriciteit opwekt dan je verbruikt en deze teruglevert aan het elektriciteitsnet, kan je energieleverancier specifieke tarieven hanteren voor de teruggeleverde energie. Deze tarieven kunnen lager zijn dan de tarieven die je betaalt voor de afgenomen elektriciteit. Het verschil tussen deze tarieven kan van invloed zijn op de berekening van de kWh en de uiteindelijke kosten.
  3. Energieopslag: Als je een batterijsysteem gebruikt om de elektriciteit die je zonnepanelen opwekken op te slaan, kan dit ook van invloed zijn op de kWh-berekening. Het systeem kan de opgewekte elektriciteit tijdelijk opslaan voor later gebruik, wat kan leiden tot een verandering in de verhouding tussen opgewekte en afgenomen elektriciteit.

Het is belangrijk om de specifieke voorwaarden van je dynamische contract en de bijbehorende tariefstructuur te raadplegen om een volledig inzicht te krijgen in de berekening van de kWh met betrekking tot je zonnepanelen. Neem contact met ons op voor gedetailleerde informatie en verduidelijking van de berekeningsmethoden die zij hanteren.

Hi, Sean Polane

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *