Blog energie

Ieder bedrijf zijn eigen energie manager

Hoge energieprijzen

Energie-efficiëntie en duurzaamheid zijn tegenwoordig belangrijke doelen voor bedrijven over de hele wereld. Met de toenemende zorgen over klimaatverandering en de schaarste van traditionele energiebronnen, wordt het steeds crucialer om op een verantwoorde en efficiënte manier met energie om te gaan. Een van de manieren waarop bedrijven dit kunnen bereiken, is door hun eigen energiemanager te hebben. In dit artikel bespreken we het belang van energiemanagement en hoe bedrijven kunnen profiteren van een interne energiemanager.

Het belang van energiemanagement:

Energiemanagement omvat het monitoren, analyseren en optimaliseren van het energieverbruik van een bedrijf. Het stelt bedrijven in staat om inzicht te krijgen in hun energiegebruik, inefficiënties te identificeren en maatregelen te nemen om kosten te besparen en de ecologische voetafdruk te verkleinen. Door energie-efficiëntie te bevorderen, kunnen bedrijven niet alleen geld besparen, maar ook bijdragen aan een duurzamere toekomst.

Informatieplicht bij energie

Bedrijven die minimaal 50.000 kwh stroom of/en 25.000 m3 gas per jaar verbruiken hebben een informatieplicht. Dit houdt in dat u als bedrijf moet aangeven waar uw energie aan verbruikt wordt en wat de mogelijkheden zijn om daarop te gaan besparen.

energie

Energie label plicht bij kantoren

Vanaf 1 Januari 2023 moeten kantoren minimaal label C hebben. Heeft men na deze datum een slechter label, dan mag het pand niet meer als kantoor verkocht of verhuurd worden. Daarnaast gaat men er steeds meer vanuit dat de verplichting in 2030 naar label A zal gaan. Naast de energielabelplicht kan je als bedrijf ook nog te maken hebben met andere wet en regelgeving.

Voordelen van een interne energiemanager

  1. Gedetailleerd inzicht: Een energiemanager kan geavanceerde energiemonitoringssystemen implementeren om het energieverbruik van het bedrijf nauwkeurig te volgen. Dit stelt het bedrijf in staat om specifieke gebieden te identificeren waar verbeteringen mogelijk zijn en de efficiëntie te verhogen.
  2. Kostenbesparing: Door inefficiënties in het energiegebruik aan te pakken, kunnen bedrijven aanzienlijke kostenbesparingen realiseren. Een energiemanager kan strategieën ontwikkelen om het energieverbruik te verminderen, zoals het upgraden van verouderde apparatuur, het implementeren van energiezuinige technologieën en het optimaliseren van bedrijfsprocessen.
  3. Duurzaamheid en milieubescherming: Een interne energiemanager kan bedrijven helpen hun ecologische voetafdruk te verkleinen door de overgang naar duurzame energiebronnen te vergemakkelijken. Ze kunnen onderzoeken welke hernieuwbare energie-opties het meest geschikt zijn voor het bedrijf en kunnen helpen bij het implementeren van energiebesparende praktijken.
  4. Regulatoire naleving: Met steeds strengere regelgeving op het gebied van energie-efficiëntie en emissiereductie, is het hebben van een interne energiemanager essentieel om ervoor te zorgen dat het bedrijf voldoet aan de voorschriften. Een energiemanager kan de benodigde rapportage en documentatie verzorgen om te voldoen aan wettelijke vereisten.
  5. Bewustwording en betrokkenheid van werknemers: Een energiemanager kan ookprogramma’s implementeren om bewustwording en betrokkenheid van werknemers bij energie-efficiëntie te bevorderen. Door middel van trainingen, workshops en communicatiecampagnes kunnen werknemers worden aangemoedigd om energiebesparende gewoonten aan te nemen en bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelen van het bedrijf.

Energie bespaarplicht

Naast de informatieplicht is er een energie bespaar plicht. U bent verplicht te investeren in energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van maximaal 5 jaar. In de afgelopen jaren heeft Polane Consult voor verschillende panden naar aanleiding van de scan geadviseerd en ondersteund in het energie neutraal maken van bijvoorbeeld kantoren, woonboerderijen en een aantal filialen van een doe- het- zelf keten.

Neem contact op voor meer informatie:

Hi, Sean Polane

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *